Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών που θεωρείται ως ένας από τους πιο αξιόπιστους φορείς στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί πνευματικό τέκνο του Μανώλη Τριανταφυλλίδη ο οποίος όταν το 1959 κληροδοτούσε την περιουσία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν φανταζόταν ίσως τις δραστηριότητες που θα ανάπτυσσε μισό αιώνα αργότερα.

Οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών ( Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία:

> Περιγραφή της ελληνικής γλώσσας
> Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
> Ελληνική διαλεκτολογία
> Γενική γλωσσολογία
> Λεξικογραφία
> Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης ξένης γλώσσας
> Αρχαία ελληνική γραμματεία
> Νεοελληνική λογοτεχνία
> Συγκριτική γραμματολογία
> Λαογραφία

Πρόσφατα το ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη κυκλοφόρησε τη σειρά «Ιστορία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας» του Cambridge University Press (The Cambridge History of Literary Criticism) η οποία αποτελεί μια συνολική ιστορική επισκόπηση της θεωρίας της λογοτεχνίας και της κριτικής πράξης από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε εννέα τόμους.
Η μετάφραση αυτού του σημαντικού έργου από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και ανταποκρίνεται με επιστημονική και γλωσσική αρτιότητα στις απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ελληνική έκδοση.

Μέχρι σήμερα έχουν μεταφραστεί τέσσερις τόμοι (Τόμος 1ος: Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κριτική, Τόμος 7ος : Μοντερνισμός και νέα κριτική, Τόμος 8ος : Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, και Τόμος 9ος : Ιστορικές φιλοσοφικές και ψυχολογικές όψεις της θεωρίας της λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα), ενώ προετοιμάζονται και άλλοι δύο.

Κάθε τόμος είναι αυτόνομος, αλλά διαβάζεται και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους.
Περισσότερες πληροφορίες για το Ίδρυμα και τις ερευνητικές του δραστηριότητες μπορείτε να αντλήσετε από την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου εδώ.
 
Last edited:
Top