Κανονισμός

1. κανονισμός

α) Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του φόρουμ "η Λέσχη τού Βιβλίου". Εγγραφή και συμμετοχή στο Φόρουμ σημαίνει πλήρη αποδοχή αυτού του Κανονισμού.

β) Ο Κανονισμός δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ευθύνη της Διαχείρισης. Όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, τότε δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στο Φόρουμ ώστε να μπορούνε τα μέλη να ενημερωθούνε εγκαίρως γι’ αυτές. Είναι υποχρέωση του μέλους να γνωρίζει κάθε νέα έκδοση του Κανονισμού και να βεβαιώνεται πως συμφωνεί με αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση να ζητά την διαγραφή του.

γ) Κάποιο υποφόρουμ γίνεται να έχει τον δικό του κανονισμό, όπως για παράδειγμα το υποφόρουμ με τις Κυκλομυθίες. Σε σημεία διαφοροποίησης από τον παρόντα Κανονισμό προτεραιότητα έχει ο κανονισμός τού υποφόρουμ. Στα υπόλοιπα σημεία, και εφόσον γίνεται να υπάρχει εφαρμογή, ισχύει κανονικά ο παρών γενικός Κανονισμός.

2. σκοπός

α) "Η Λέσχη τού Βιβλίου" (εφεξής αναφερόμενη απλά ως Φόρουμ ή Λέσχη) είναι ένας διαδικτυακός τόπος που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο τού 2008, βρίσκεται στην διεύθυνση www.λέσχη.gr του Παγκοσμίου Ιστού και έχει ως σκοπό να αποτελέσει έναν κυβερνοχώρο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για το βιβλίο, την λογοτεχνία και την ελληνική γλώσσα. Το ενδιαφέρον αυτό μπορεί να εκφράζεται απλά (όπως, παραδείγματος χάριν, μια προσωπική άποψη για ένα βιβλίο) ή πιο ακαδημαϊκά (όπως μια επιστημονική ανάλυση στο έργο ενός συγγραφέα).

β) Επιμέρους σκοποί είναι:
  • η λειτουργία ενός πλήρως εξελληνισμένου φόρουμ,
  • η διεξαγωγή συζήτησης για τον εξελληνισμό ξένων λέξεων και φράσεων που εισρέουν σήμερα στην γλώσσα μας, ειδικά μέσω τής Πληροφορικής,
  • η Υποστήριξη της Νέας Ελληνικής γλώσσας μέσα από την συζήτηση, την αναζήτηση, την έκφραση και την δημιουργία.

3. χώρος

α) Η Λέσχη βρίσκεται στην διεύθυνση λέσχη.gr τού Παγκόσμιου Ιστού.

β) Τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων τής Λέσχης φιλοξενούνται, ευθύνη της Διαχείρισης, σε κάποιον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί σκόπιμο, ο παροχέας μπορεί να αλλάξει.

γ) Η Λέσχη χρησιμοποιεί λογισμικό που ανά καιρούς μπορεί να αναβαθμιστεί σε νεότερες εκδόσεις ή και να αλλάξει, ευθύνη της Διαχείρισης.

δ) Η Λέσχη γίνεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένο χρόνο λόγω αναβαθμίσεων ή άλλων τεχνικών λόγων. Εφόσον οι εργασίες είναι προγραμματισμένες και υπάρχει η δυνατότητα υπάρχει και ενημέρωση από την Διαχείριση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα μέλη οφείλουν να συμπαραστέκονται με την υπομονή και την κατανόησή τους.

ε) Υπάρχει περίπτωση το Φόρουμ να αναδιαρθρώσει πλήρως ή μερικώς την δομή του στην οποία περίπτωση μπορεί να διαγραφτούν αναρτήσεις, νήματα ή και ολόκληρα υποφόρουμ ενδεχομένως και δίχως ενημέρωση.

στ) Η Διαχείριση έχει την ευθύνη για όλες τις τεχνικές εργασίες καθώς και όλα τα έξοδα τής Λέσχης. Για την βιωσιμότητα του φόρουμ μπορούν να αναζητηθούν χρηματικοί πόροι από διαφημίσεις, συνεργασίες ή και όπως αλλιώς θεωρηθεί σκόπιμο.

4. εκπροσώπηση

α) Η Λέσχη εκπροσωπείται εξορισμού από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές (την Διαχείριση). Από εκεί και πέρα η Διαχείριση γίνεται να αναθέσει την εκπροσώπηση της Λέσχης σε οποιοδήποτε μέλος το κρίνει απαραίτητο.

β) Μέλη δεν μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλία εκπροσώπησης της Λέσχης. Εάν θεωρήσουν πως κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο πρέπει να φροντίσουν για έγκριση από την Διαχείριση.

5. μέλη

α) Μέλος του Φόρουμ γίνεται οποιοσδήποτε το θελήσει εφόσον συμφωνεί με όλα τα σημεία τού παρόντος Κανονισμού και εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται μέλη που έχουν ήδη διαγραφτεί στο παρελθόν. Η εγγραφή αποτελεί και δήλωση πως το μέλος συμφωνεί με όλα τα σημεία του Κανονισμού και θα τον σέβεται διαρκώς και απαρέγκλιτα, και πως επίσης θα σέβεται και τα άλλα μέλη καθώς και την Λέσχη στο σύνολό της.

β) Για να μπορέσει να εγγραφεί το υποψήφιο μέλος χρειάζεται να έχει από πριν μία έγκυρη διεύθυνση ηλεταχυδρομείου (email).

γ) Κατά την εγγραφή το υποψήφιο μέλος πρέπει να επιλέξει ένα παρωνύμιο (username), δηλ. ένα όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται στο Φόρουμ. Ένα παρωνύμιο αποτελείται υποχρεωτικά από ελληνικά γράμματα, τα αρχικά κεφαλαία, τα υπόλοιπα πεζά. Δεν επιτρέπονται τα λατινικά γράμματα, αριθμητικά ψηφία και σύμβολα. Το παρωνύμιο μπορεί να αποτελείται από δύο ή τρεις λέξεις διαχωρισμένες με ένα κενό διάστημα. Το μήκος ενός παρωνυμίου κυμαίνεται από πέντε έως είκοσι χαρακτήρες. Τα παρωνύμια τής Λέσχης πρέπει να είναι μοναδικά. Γράμματα με τόνο θεωρούνται διαφορετικά από γράμματα δίχως τόνο, όσον αφορά την μοναδικότητα των παρωνυμίων. Έτσι π.χ. Μαρία και Μαρια αποτελούν διαφορετικά παρωνύμια. Τα κεφαλαία όμως είναι ισότιμα με τα πεζά, ομοίως το τελικό σίγμα είναι ισότιμο με το κεφαλαίο και το πεζό.

δ) Η Διαχείριση έχει δικαίωμα να προσαρμόσει το παρωνύμιο ενός μέλους ενημερώνοντάς το σχετικά. Σε εγγραφή με ακατάλληλο ή απρεπές παρωνύμιο η Διαχείριση έχει δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή δίχως προειδοποίηση.

ε) Τα μέλη μπορεί να χαρακτηρίζονται από τίτλους όπως "όμορφο νιάτο", "ονειρευτής", "ταξιδευτής" κτλ. Οι τίτλοι αυτοί αλλάζουν αυτόματα από το λογισμικό βάσει κάποιων παραγόντων όπως τον αριθμό αναρτήσεων, τις θετικές αντιδράσεις που έλαβαν τα κείμενα του μέλους κτλ.

στ) Μέλη με προσφορά (στο τεχνικό σκέλος λειτουργίας της Λέσχης, στο ποιοτικό περιεχόμενο ή ό,τι άλλο) γίνεται να ξεχωρίσουν τιμητικά με κάποιον ιδιαίτερο τίτλο ή και κάποιο σήμα, ευθύνη της Διαχείρισης.

ζ) Η εγγραφή είναι δωρεάν.

η) Ένα μέλος μπορεί απλά να διαβάζει τις συζητήσεις ή και να συμμετέχει ενεργά σε αυτές.

θ) Ένα μέλος μπορεί να εγκαταλείψει την Λέσχη οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνει την Διαχείριση η οποία φροντίζει να το διαγράψει αποδεσμεύοντάς το έτσι από την σχέση του με την Λέσχη. Δημόσια ενημέρωση για αποχώρηση αποτελεί λόγο διαγραφής.

ι) Η Λέσχη διατηρεί το δικαίωμα διαγράψει ένα μέλος, διακόπτοντας την σχέση μαζί του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως το μέλος δεν σέβεται τον Κανονισμό, πως λειτουργεί αντίθετα προς τα συμφέροντα της Λέσχης ή πως την διαβάλει μέσα ή και έξω από αυτήν. Μια τέτοια διαγραφή μπορεί να γίνει δίχως προειδοποίηση. Συνοψίζοντας, η σχέση ανάμεσα στην Λέσχη και το μέλος λήγει οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει μία από τις δύο πλευρές.

ια) Ένα διεγραμμένο μέλος δεν έχει κανονικά δικαίωμα επανεγγραφής. Μπορεί όμως να ζητήσει από την Διαχείριση, μέσω ηλεμηνύματος, επανεγγραφή στην Λέσχη και επανενεργοποίηση τού λογαριασμού, εξηγώντας τους λόγους για κάτι τέτοιο. Σε αυτήν την περίπτωση η Διαχείριση λαμβάνει μιαν απόφαση, αφού μελετήσει τους λόγους που συντρέχουν, την οποία και γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο. Επανενεργοποίηση τού λογαριασμού σημαίνει εκ νέου αποδοχή τού παρόντος Κανονισμού.

ιβ) Διαγραφή από το φιλικό φόρουμ της Κινηματογραφικής Λέσχης (www.cinemaclub.gr) αποτελεί λόγο διαγραφής και από την Λέσχη του Βιβλίου ή και άρνηση εγγραφής σε αυτήν.

ιγ) Μέλη διεγραμμένα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκτός φόρουμ δραστηριότητες της Λέσχης όπως συναντήσεις, διαγωνισμούς κτλ.

6. συντονιστές (moderators)

α) Η Λέσχη έχει μέλη καλούμενα συντονιστές τα οποία είναι επιφορτισμένα με επιπλέον αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του Φόρουμ.

β) Η Διαχείριση ορίζει μέλη στην θέση του συντονιστή, εφόσον αυτά συναινούν και μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη, και επιστρέφει τους συντονιστές σε στάτους απλού μέλους όταν το κρίνει σκόπιμο.

γ) Οι συντονιστές, κι εφόσον κρίνουν πως συντρέχει λόγος, έχουν δικαίωμα να διαγράψουν προσωρινά ή να περιορίσουν ένα μέλος μέχρι να επιληφθεί σχετικά η Διαχείριση.

δ) Οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να κλειδώνουν νήματα καθώς και να διαγράφουν ή να τροποποιούν αναρτημένα κείμενα, ιδιαίτερα δε όταν αυτά δεν συνάδουν με το ύφος τής Λέσχης ή δεν είναι σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

ε) Οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να αλλάζουν την θέση μιας ανάρτησης ή ενός νήματος, όταν κρίνουν πως αυτό ταιριάζει καλύτερα σε κάποιο άλλο υποφόρουμ, καθώς και να συγχωνεύουν νήματα ή να τα κατατέμνουν βάσει θεματικού περιεχομένου.

στ) Οι συντονιστές οφείλουν να σκύβουν με προσοχή πάνω από κάθε θέμα που προκύπτει και να δίνουνε λύση εκεί που χρειάζεται με σεβασμό στην Λέσχη και τα μέλη της. Δεν λειτουργούν σε καμιά περίπτωση ως μπαμπούλες παρά είναι οι εργάτες της Λέσχης.

ζ) Παράπονα ή προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται άμεσα στους συντονιστές μέσω προσωπικού μηνύματος στην Λέσχη ή μέσω ηλεταχυδρομείου (email).

η) Η διεύθυνση ηλεταχυδρομείου των συντονιστών πρέπει να είναι ορατή στο προφίλ τους.

θ) Ένας συντονιστής που έχει σαν τομέα ευθύνης το σύνολο των υποφόρουμ καλείται υπερσυντονιστής. Ο υπερσυντονιστής έχει εξορισμού δικαίωμα σε τιμητικό τίτλο και τον παίρνει σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή. Με την λέξη συντονιστής εννοούμε καί τους υπερσυντονιστές, στον παρόντα Κανονισμό.

ι) Συντονιστές κι υπερσυντονιστές είναι αυτοί που φαίνονται στο τμήμα "Δες τους υπεύθυνους", προσβάσιμο στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας του φόρουμ.

7. διαχείριση

α) Η Λέσχη έχει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές που έχουν την γενική εποπτεία τής δομής κι ευθύνη τής λειτουργίας της.

β) Μόνο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να διαγράψει μόνιμα μέλος, ενδεχομένως έπειτα από πρόταση κάποιου συντονιστή.

γ) Οι Διαχειριστές λειτουργούν παράλληλα και σαν συντονιστές τού Φόρουμ.

δ) Η Διαχείριση έχει το δικαίωμα να πάρει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την βιωσιμότητα, την λειτουργία και τα συμφέροντα της Λέσχης.

ε) Διαχειριστές είναι αυτοί που φαίνονται στο τμήμα "Δες τους υπεύθυνους", προσβάσιμο στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας του φόρουμ.

8. αναρτήσεις (posts) και νήματα (threads)

α) Κάθε μέλος μπορεί, και στην πραγματικότητα παροτρύνεται, να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις. Ενδιαφερόμαστε να διαβάσουμε τι έχει να πει ο καθένας όσο απλό κι αν είναι αυτό και άλλωστε από την πιο μικρή σκέψη μπορεί να προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

β) Ένα νέο θέμα συζήτησης ξεκινά με την μορφή ενός νέου νήματος (thread). Νέα νήματα πρέπει να έχουν έναν ευσύνοπτο και περιγραφικό τίτλο και ένα κατατοπιστικό αρχικό κείμενο. Σε κάθε νήμα αναρτώνται κείμενα που αφορούν το θέμα, συνήθως εν είδει συζητήσεως μεταξύ των μελών. Ο τίτλος ενός νήματος γίνεται να αλλάξει από κάποιον Υπερσυντονιστή δίχως προειδοποίηση.

γ) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ξεκινήσει ένα νέο νήμα με την προϋπόθεση πως πριν έχει ελέγξει (προτείνεται η λειτουργία της αναζήτησης) πως δεν υπάρχει ήδη σχετικό νήμα που καλύπτει επαρκώς το συγκεκριμένο θέμα.

δ) Μπορεί να υπάρχουν υποφόρουμ όπου για να γίνει δυνατή η ανάρτηση ή η δημιουργία νέου νήματος, να χρειάζεται να έχει πρώτα συμπληρωθεί κάποιος αριθμός αναρτήσεων ή και να έχει παρέλθει μια χρονική περίοδος από την εγγραφή.

ε) Νέα νήματα αναρτώνται με ευθύνη τού μέλους στο πιο κατάλληλο "υποφόρουμ" (subforum) με έναν κατανοητό και σχετικό με το θέμα τίτλο. Ας θυμηθούμε και πάλι πως οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να το μετακινήσουν σε άλλη θέση εάν το κρίνουν σκόπιμο.

στ) Νήματα που φέρουν τον τίτλο ενός βιβλίου θα πρέπει να ξεκινούν με μια κατατοπιστική ανάρτηση σχετικά με το βιβλίο αυτό που να αποτελείται τουλάχιστον από δυο τρεις παραγράφους (και όχι π.χ. μια πρόταση). Σε τέτοιες παρουσιάσεις βιβλίων μπορούν να παρατεθούν, προαιρετικά, τα στοιχεία τού βιβλίου, μία φορά για κάθε διαφορετική έκδοση. Για τα στοιχεία τού βιβλίου χρησιμοποιούμε την σχετική φόρμα που βρίσκεται εδώ. Σε ακόλουθες αναρτήσεις ο καθένας μπορεί να βάλει τα στοιχεία βιβλίου τής δικής του έκδοσης. Το όνομα συγγραφέα στον τίτλο τού νήματος θα πρέπει να αναγράφεται στα Ελληνικά μεταγραμμένο με τον πιο καθιερωμένο τρόπο.

ζ) Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν να συμπεριλαμβάνουν αυτά που θέλουν να γράψουν σε μία ανάρτηση αντί σε πολλαπλές συνεχόμενες αναρτήσεις στο ίδιο νήμα, την μία μετά την άλλη.

η) Αναρτήσεις μπορούν να ξεφύγουν από το θέμα τού νήματος αλλά όχι στην αρχή, δηλ. όσον αφορά τις πρώτες δέκα αναρτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση οι άσχετες αναρτήσεις μπορεί να διαγραφτούν.

θ) Αναρτήσεις άσχετες προς το θέμα τού νήματος, που όμως κρίνονται ενδιαφέρουσες και έχουν επάρκεια, μπορεί να αποσπαστούν ώστε να δημιουργήσουν νέο νήμα. Ομοίως, και αναλόγως την θεματική συνοχή, ένα νήμα μπορεί να σπάσει σε ξέχωρα νήματα και ξέχωρα νήματα μπορεί να συγχωνευτούν σε ένα.

ι) Το κείμενο μίας ανάρτησης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα γράμματα. Αυτό ελέγχεται αυτόματα από το λογισμικό και δεν θα πρέπει να παρακάμπτεται με έμμεσο τρόπο από τα μέλη. Αναρτήσεις αποτελούμενες αποκλειστικά με φατσούλες απαγορεύονται.

ια) Τα κείμενα πρέπει να είναι των ίδιων των μελών και να μην είναι αντιγραμμένα από άλλες πηγές, διαδικτυακές και μη, εκτός εάν παρατίθενται ως πηγή ή αν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος και τότε σε συνεννόηση με κάποιον συντονιστή. Εξαίρεση αποτελεί το υποφόρουμ "Εκδηλώσεις

ιβ) Όταν παραθέτουμε από αναρτήσεις άλλων, φροντίζουμε να παραθέτουμε το πιο σχετικό μέρος τού κειμένου έτσι ώστε να είναι μικρό και ευσύνοπτο.

ιγ) Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να αποκαλύψει πληροφορίες που αφορούν την πλοκή ενός έργου, θα πρέπει να ορίσει το αποκαλυπτικό κείμενο ως "spoiler" χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπάκι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους υπολοίπους να το διαβάσουν μονάχα εφόσον το επιθυμούν. Ακόμα κι έτσι, είμαστε προσεκτικοί με το τί αποκαλύπτουμε.

ιδ) Τα ονόματα των ξένων συγγραφέων είναι προτιμότερο να γράφονται στα ελληνικά και προαιρετικά μπορεί να ακολουθήσει εντός παρενθέσεως η πρωτότυπη γραφή στο αλφάβητο τής συγκεκριμένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει και για τους τίτλους των έργων.

ιε) Οι αναρτήσεις γράφονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα στην μορφή που την μιλάμε σήμερα κι έτσι απαγορεύεται η Καθαρεύουσα, το πολυτονικό, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Αγγλικά κτλ. εκτός αν τα παραθέτουμε ως πηγή συνοδευμένα από μετάφραση. Επίσης, απαγορεύονται αυστηρά τα λεγόμενα γκρίκλις (δηλ. η γραφή της ελληνικής με λατινικά) καθώς και η φωνητική γραφή. Εκτιμούμε την σωστή ορθογραφία και το μονοτονικό δίχως όμως να αποτελούν αυτά προϋπόθεση. Τα μεγαλύτερα κείμενα είναι καλό να οργανώνονται σε παραγράφους και ενότητες ώστε να διαβάζονται πιο εύκολα.

Συμβουλή: μια απλή, πρακτική λύση, τουλάχιστον για μεγαλύτερα κείμενα, είναι να γράφονται αυτά πρώτα σε έναν κειμενογράφο που βοηθά στην ορθογραφία και έπειτα να επικολλώνται στο Φόρουμ.

ιστ) Μέσα στις αναρτήσεις μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες φατσούλες για να δείχνουμε τα συναισθήματά μας. Απαγορεύονται φατσούλες από άλλους ιστότοπους.

ιζ) Απαγορεύονται τα κεφαλαία γράμματα (εκτός εάν για κάποιον λόγο είναι αναπόφευκτα όπως π.χ. σε ακρωνύμια). Ας θυμηθούμε πως όταν γράφουμε με κεφαλαία στον κόσμο του διαδικτύου θεωρείται πως φωνάζουμε, πράγμα το οποίο για τους περισσότερους είναι ενοχλητικό.

ιη) Εκτιμούμε την χρήση των εξής ελληνικών όρων: ανάρτηση αντί post, νήμα αντί thread, συντονιστής αντί moderator ή mod, διαχειριστής αντί administrator ή admin, αβατάρι(ο) αντί avatar, φατσούλα αντί smiley ή emoticon και ιστολόγιο αντί blog.

ιθ) Απαγορεύονται οι διαφημίσεις δίχως την προηγούμενη συγκατάθεση της Διαχείρισης καθώς και σύνδεσμοι προς, έστω και μερικώς, ανταγωνιστικούς ιστότοπους. Ομοίως απαγορεύεται η αυτοδιαφήμιση.

κ) Υλικό άσχετο προς την θεματολογία της Λέσχης δημοσιεύεται, με σύνεση, στο υποφόρουμ "Διάφορα Άσχετα".

κα) Για την ανάρτηση συνεντεύξεων απαιτείται πρώτα η συναίνεση της Διαχείρισης.

κβ) Απαγορεύεται αυστηρά δημοσίευση υλικού που αφορά πορνογραφία και παραβίαση λογισμικού. Επίσης οι σύνδεσμοι προς τέτοιο υλικό.

κγ) Απαγορεύεται η κατ' οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς την Διαχείριση ώστε να διευθετήσει το θέμα.

κδ) Σε περίπτωση διαγραφής από το φόρουμ γίνεται να διαγραφούν νήματα και αναρτήσεις του μέλους.

9. συμπεριφορά

α) Είναι βασικό κάθε μέλος να σέβεται τα υπόλοιπα μέλη και να το δείχνει αυτό με την συμπεριφορά του μέσα στο Φόρουμ.

β) Απαγορεύεται η άσχημη γλώσσα (βρόμικες λέξεις, εκφράσεις κτλ.)

γ) Απαγορεύονται οι ύβρεις, οι άσεμνες λέξεις και η άσεμνη γλώσσα, η χυδαιότητα, η ειρωνεία, ο σαρκασμός καθώς και κάθε συμπεριφορά που δύναται να ξεκινήσει έριδες ή που ασχημαίνει το κλίμα.

δ) Απαγορεύονται ρατσιστικά ή φασιστικά σχόλια καθώς και γενικότερα όσα προσβάλουν την ιδιαιτερότητα των άλλων ανθρώπων.

ε) Όλα τα ανωτέρω αφορούν όλους τους χώρους της Λέσχης και άρα π.χ. τις αναρτήσεις, τις υπογραφές, τα προφίλ κτλ.

στ) Απαγορεύεται η μαζική αποστολή προσωπικών μηνυμάτων προς άλλα μέλη.

ζ) Απαγορεύεται η συλλογή στοιχείων των μελών με οποιονδήποτε τρόπο.

η) Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους διαφήμιση και προβολή, έμμεση ή άμεση, ανοιχτή ή σε προσωπικό επίπεδο, δίχως την άδεια της Διαχείρισης. Ομοίως απαγορεύονται υπερσύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους στην υπογραφή ή στο προφίλ.

θ) Απαγορεύεται η μεθοδευμένη άντληση μελών από την Λέσχη για δημιουργία άλλης ομάδας.

10. περιορισμός ευθύνης

α) Μήτε "η Λέσχη τού Βιβλίου", μήτε οι εμπλεκόμενοι στην λειτουργία της φέρουν γενικά ή ειδικότερα ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από συμμετοχή στο Φόρουμ ή ανάγνωση των κειμένων του.

β) Όλο το αναρτημένο υλικό θεωρείται κυριότητα της Λέσχης και απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευσή του δίχως την έγγραφη άδεια της Διαχείρισής της.

γ) Σε περίπτωση αναδημοσίευσης θα πρέπει να αναφερθεί η πηγή ως εξής: πηγή: "η Λέσχη τού Βιβλίου" - www.λεσχη.gr

δ) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ζητήσει την διαγραφή μηνυμάτων του, είναι στην ευχέρεια της Λέσχης και της Διαχείρισης εάν τελικά θα τα διατηρήσει ή όχι.
Top